ZBRODNIE ZSRR PRZECIWKO POLSCE I POKOJOWI – Magna Masuria

Czyli jak Sowieci przyczynili się do piekła II wojny światowej i tego co wydarzyło się od razu po II wojnie światowej. Jest to odpowiedź na peany o radzieckich „wyzwolicielach” i „bratnim narodzie” z okazji rocznicy zajęcia Warszawy 17 stycznia 1945 roku przez Sowietów. Jest to niedorzeczne, że po latach walki o prawdę ponownie wraca się do kłamstw, które szerokim nurtem płynęły z megafonów propagandy Polski Ludowej. Poniżej przedstawione zostają fakty historyczne, które przyczyniły się do II wojny światowej oraz o wyczynach totalitarnego reżimu ZSRR.

RADZIECKA WSPÓŁPRACA Z III RZESZĄ walnie przyczyniła się do wyciągnięcia Niemiec z kryzysu i ułatwiła gwałtowną rozbudowę ogromnego potencjału militarnego.

* Traktat w Rapallo z 16 kwietnia 1922, przedłużany w 1931 i 1933. Nawiązano tajne porozumienia o kooperacji wojskowej. ZSRR pomagało Niemcom omijać ograniczenia traktatu wersalskiego. Udzielało Niemcom poligonów w celu testowania broni pancernej, lotniczej i gazowej. Poza rozwojem technologii zakazanej traktatami umożliwiło to też szkolenie przyszłej kadry wojsk pancernych i lotnictwa.

* Niemiecko-radzieckie porozumienie kredytowe podpisane 19 sierpnia 1939 roku. Rzesza udzieliła ZSRR kredytu wysokości 200 milionów Reichsmarek na zakup dóbr niemieckiego przemysłu, co miało być spłacane transportem materiałów deficytowych dla Niemiec.

* Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisany 23 sierpnia 1939 roku. Oficjalnie był paktem o nieagresji, jak wszyscy wiemy zawierał tajny protokół o współpracy wojskowej Niemiec i ZSRR oraz o podziale na strefy interesu Europy Środkowej i Wschodniej. Zapada decyzja o wspólnym rozbiorze Rzeczypospolitej w wypadku „politycznego przearanżowania”.

* Niemiecko-radzieckie porozumienie handlowe z 11 lutego 1940 roku. Na mocy porozumienia ZSRR zaopatrzyło III Rzeszę w surowce o wartości 420-430 milionów Reichsmarek. Do czasu złamania niemiecko-radzieckiego paktu machina wojenna Hitlera została zasilona przez:1.600.000 ton zboża, 900.000 ton ropy, 500.000 ton rudy żelaza, 300.000 ton złomu, 200.000 ton fosforanów, 200.000 ton bawełny, 140.000 ton manganu, 100.000 ton soi, 18.000 ton gumy i 2.000 kilogramów platyny. Należy zaznaczyć tutaj kontekst, żeby zrozumieć, jak ważna dla Hitlera była ta ekonomiczna pomoc, zwłaszcza wobec embarga i handlowej izolacji Rzeszy. Niemcy borykały się z deficytem żywności i potrzebowały ogromnych importów, tym bardziej chcąc podbijać kraje które same był importerami żywności. Już w 1939 musieli wprowadzić kartki na żywność. Ponadto import żelaza czy gumy był absolutnie kluczowy dla przemysłu zbrojeniowego. Należy zauważyć, że gdyby nie pomoc ZSRR, Niemcom skończyłyby się kluczowe surowce już w październiku 1941 roku, przede wszystkim ropa i żelazo, natomiast zboże i guma skończyłyby się jeszcze przed Operacją Barbarossa. Sowieci sami ukręcili bat na siebie i na Europę.

* Rozmowy radziecko-niemieckie od października do listopada 1940 roku nad dołączeniem ZSRR do Osi. Zakończyły się fiaskiem tylko dlatego, bo żadna ze stron nie chciała zrezygnować ze swoich imperialistycznych zamiarów.

* Niemiecko-radziecka umowa graniczno-handlowa regulująca konflikty graniczne i kontynuująca handel między oboma krajami.

ZBRODNIE RADZIECKIE PRZECIWKO POLSCE

*Operacja polska NKWD w latach 1937-38. De facto czystka etniczna w wyniku której na śmierć przez strzał w tył głowy ginie co najmniej 111.091 Polaków. 22.744 zesłano do łagrów.

* Radziecka kooperacja wojskowa z Rzeszą od 1 września 1939 roku. Stacja radiowa w Mińsku zapewniała Luftwaffe wsparcie sygnałowe pomagając w terroryzujących bombardowaniach.

* 17 września Związek Radziecki dokonuje inwazji realizując postanowienia paktu, paraliżując polski wysiłek obronny. W Polsce walczyło jeszcze od 650 do 750 tysięcy polskich żołnierzy.

* Podczas walk Sowieci dokonują licznych zbrodni wojennych, zbyt licznych, by wymienić je tu wszystkie. Z wybranych przykładów – podczas obrony Grodna Sowieci dokonują masowych egzekucji na jeńcach. Na Psiej Górce rozstrzelano 20 uczniów broniących Domu Strzelca. W lasku koło Poniemunia rozstrzelano podchorążych najpewniej 77pp oraz gimnazjalistów. 30 żołnierzy rozstrzelano przy ulicy Pohulanka, Przymiejskiej i pod murem klasztoru franciszkanów, lekarzy przed szpitalem wojskowym.

* Od 1939 do 1941 represje dotykają 1,5 miliona osób. 58% to Polacy, 19,4% Żydzi. Spośród zesłanych w głąb ZSRR tylko nieliczni wrócą do domów.

* Spośród 320.000 żołnierzy wziętych do niewoli co najmniej 1/3 została zamordowana.

* W wyniku zbrodni katyńskiej zamordowano 21.768 obywateli Polski.

* Około 50.000 działaczy Państwa Podziemnego zostało zesłanych na Syberię i do obozów pracy.

* Dokonano około 6.000 politycznie nacechowanych wyroków śmierci. 20.000 osób zginęło w radzieckich więzieniach. Wśród nich najsławniejsze przykłady to Witold Pilecki i Emil August Fieldorf.

* Skala gwałtów na kobietach doprowadziła do gwałtownego wzrostu chorób przenoszonych drogą płciową. Obecne dane nie pozwalają dokładnie ustalić skali zjawiska, ale dostępne archiwa Ministerstwa Zdrowia pozwalają ocenić ilość ofiar na ponad 100.000. W Krakowie gwałty na kobietach i dziewczynkach były tak częste, że nawet rząd marionetkowy wysłał list protestacyjny do Stalina. W kościołach organizowano msze z intencją o wycofanie się Sowietów z Krakowa.

* NKWD udziela pomocy kolaboracyjnym polskim służbom w zafałszowaniu referendum z 1946 roku. Pomaga również w rozmontowywaniu i likwidowaniu demokratycznej opozycji, przyczynia się do zafałszowania wyborów z 1947 roku.

artykuł z 18 stycznia 2022r.
—————————————————————————————————————————————
Dzisiaj, tj. 18 stycznia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów. Szczególnie w tym właśnie dniu oddajmy hołd dziesiątkom tysięcy niewinnych osób, w większości cywilnym i bezbronnym, mieszkańcom tej ziemi, jeńcom wojennym, robotnikom przymusowym, obywatelom Polski i innych państw, którzy stali się ofiarami obu totalitaryzmów. Nie pozwólmy również, aby pamięć o tych zbrodniach była przekształcana w wychwalanie o „dobrych wyzwolicielach”. Polska podczas II wojny światowej oraz wiele lat po zmagała się z najokrutniejszymi systemami politycznymi.

2 thoughts on “ZBRODNIE ZSRR PRZECIWKO POLSCE I POKOJOWI

  1. Bardzo mądry artykuł Panie redaktorze,szkoda że nikt nie widzi że na naszych terenach nadal dzieje się podobnie. Więcej nie będę drążyć tematu ,nie wiem czy tan komentarz ukaże się.

  2. Powtórka z historii. Nord Strem 1 w 2008 roku po rządach PIS 2005 – 2007 a potem Nord Strem 2 .
    Cicho o nr. 1 ’ dlaczego ???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *