WIADOMOŚCI: Aktywne Mazury złożyły petycje o zmianę okręgów! – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Aktywne Mazury złożyły petycje o zmianę okręgów!

0

obrazek poglądowy

26 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie Aktywne Mazury złożyło Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie petycję w sprawie zmiany podziału województwa warmińsko-mazurskiego w wyborach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze poprzez przeniesienie powiatu giżyckiego z okręgu wyborczego nr 5 do okręgu wyborczego nr 4.

Społecznicy zauważają, że zadań komisarza wyborczego należy dokonywanie podziału odpowiednio gminy, powiatu, województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Kodeks wyborczy zakłada, iż w celu przeprowadzenia wyborów do sejmiku województwa obszar województwa dzieli się na okręgi wyborcze, przy czym zgodnie z § 3 łączenie powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdyby liczba radnych wybieranych w danym powiecie do sejmiku była mniejsza niż 5, przy czym łączenie powiatów nie może naruszać więzi społecznych łączących wyborców należących do mniejszości narodowych lub etnicznych zamieszkujących na terytorium łączonych powiatów.

Zdaniem aktywistów obecny podział na okręgi wyborcze jest sprzeczny z zasadą wyrażoną w art. 462 § 4 Kodeksu wyborczego, ponieważ na terenie powiatów giżyckiego, węgorzewskiego, kętrzyńskiego i gołdapskiego działa prężnie mniejszość ukraińska. Mniejszość ukraińska jest praktycznie nieobecna na terenie powiatów piskiego, szczycieńskiego czy nidzickiego. O tym, że obecny podział nie odpowiada powyższej zasadzie dowodzi także organizacja Związku Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski. W jego skład wchodzą bowiem koła: Giżycko (powiat giżycki), Banie Mazurskie (powiat gołdapski), Węgorzewo (powiat węgorzewski) oraz Wydminy (powiat giżycki).

Stowarzyszenie argumentuje, że do 2014 roku powiat giżycki pozostawał w jednym okręgu wyborczym wraz z powiatami: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim i zachowana była wówczas spójność tego okręgu. Dzisiaj okręg wyborczy nr 5 rozciąga się aż od gminy Kruklanki na północy do gminy Kozłowo na południu. Jest to odległość niemal 200 km, gdzie czas przejazdu wynosi ok. 2,5 h.

Jak podkreśla prezes Aktywnych Mazur Daniel Domoradzki: Nie ma żadnych więzi pomiędzy tak odległymi powiatami. Tego samego nie można powiedzieć o związkach powiatu giżyckiego z sąsiadującymi z nim powiatami kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim czy ełckim. Należy zwrócić uwagę np. na uwarunkowania historyczne. W 1999 roku w skład powiatu giżyckiego wchodziły gminy: Miasto Giżycko, Giżycko, Ryn, Kruklanki, Wydminy, Banie Mazurskie, Budry, Pozezdrze i Węgorzewo. W 2002 roku z powiatu giżyckiego wydzielono gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze, które utworzyły nowy powiat węgorzewski oraz gminę Banie Mazurskie, która wraz z gminami Gołdap i Dubeninki z likwidowanego powiatu olecko-gołdapskiego utworzyły powiat gołdapski.

Działacze podkreślają silne związki gospodarcze, społeczne czy transportowe pomiędzy powiatem giżyckim z innymi powiatami sąsiednimi.

Petycja została także przekazana do wiadomości radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgodnie z decyzją parlamentu, najbliższe wybory samorządowe odbędą się wiosną przyszłego roku. Komisarz Wyborczy powinien ustalić nowy podział województwa na okręgi wyborcze w terminie najpóźniej 3 miesięcy przed zarządzeniem wyborów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *