WIADOMOŚCI: Marszałkowskie granty na Rodzinne Ogrody Działkowe – Magna Masuria

300 tys. zł przeznaczył samorząd województwa na drugą edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku.

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz szerzenie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

– Promowanie tego typu inwestycji ma przyczynić się do kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, a także do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Rodzinne Ogrody Działkowe są zarówno dogodnym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz tam, gdzie na własne potrzeby produkuje się najzdrowszą żywność. Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie danej gminyW pilotażowej edycji konkursu wpłynęło 11 wniosków, natomiast na wsparcie mogło liczyć 10 projektów.

Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji istniejących terenów zielonych), organizowania, budowy, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty).

Wszystkie działania mają wpływ na tworzenie się optymalnej infrastruktury zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty”, umożliwiając realizację zainteresowań mieszkańców zgodnie z zapisami celu strategicznego „Kreatywna aktywność”, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2022 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7357-marszalkowskie-granty-na-rodzinne-ogrody-dzialkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *