Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podjął decyzję o powołaniu swojego pełnomocnika ds. młodzieży. Funkcję tę będzie sprawowała Monika Łączyńska-Boguska. Jest to jedyny taki organ funkcjonujący w Polsce.

– Pełnomocnik ma być organem konsultacyjno-doradczym marszałka i zarządu województwa, a jego zadaniem ma być przede wszystkim wypracowanie z młodzieżą inicjatyw stworzonych przez młodzież i dla młodzieży – mówi Gustaw Marek Brzezin. – Chodzi o docenienie i zauważenie głosu młodzieży z regionu. Co w rezultacie ma być kolejnym powodem, by młodzi ludzie swoją przyszłość wiązali z naszym regionem.

Województwo Warmińsko-Mazurskie liczy około 1,42 mln mieszkańców, około 13 proc. stanowi młodzież. W regionie funkcjonuje 14 szkół wyższych, w których kształci się blisko 25 tys. studentów, szkół ponadpodstawowych publicznych i prywatnych w regionie jest ponad 400.

W marcu 2022 roku został powołany Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który ma odegrania bardzo ważną rolę, ponieważ w województwie zostały powołane 23 młodzieżowe rady gmin i powiatów (na 135 samorządów), natomiast faktycznie funkcjonujących jest zaledwie 13.

Do głównych zadań pełnomocnika należeć będzie współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, współdziałanie przy tworzeniu i realizacji wojewódzkich programów dotyczących młodzieży, przedstawianie marszałkowi inicjatyw zgłaszanych przez młodzież, przygotowanie raportów i informacji dotyczących młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim. Inne zadania to inicjowanie i promocja działań na rzecz młodzieży w województwie, współpraca w organizacji konferencji, spotkań, sesji, sympozjów, forów na rzecz młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego; reprezentowanie marszałka podczas wydarzeń związanych z realizacją polityki młodzieżowej, a także wydarzeń organizowanych przez środowiska młodzieżowe lub skierowanych do młodych ludzi.

Konsultacje z pełnomocnikiem odbywać się będą w poniedziałki w godz. 15:00-18:00 i piątki 12:00-16:00 w pokoju 380 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater 1 10-526 Olsztyn.

Monika Łączyńska-Boguska na co dzień jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego. Jest społeczniczką i aktywistką społeczną, działa m.in. w Stowarzyszeniu Kobiety w Centrum – instytucji wspierającej kobiety w działaniach, Klubie Europejskim Kuźnica w Jarotach – aktywizującą społeczność lokalną z obszarów wiejskich oraz w projekcie Akademia Przyszłości, fundacji Moja Wiosna, jako Co-liderka kolegium.

– Głównym hasłem mojego działania jako Pełnomocniczki Marszałka ds. Młodzieży jest „Nic o Nas bez Nas”, czyli włączenie młodzieży w aktywną działalność na rzecz rówieśników, umocnienie w nich poczucia sprawczości obywatelskiej i zachęcenie do poczucia odpowiedzialności społecznej w sprawach regionu – mówi Monika Łączyńska-Boguska. – Już dziś zaczynam pracę od poinformowania młodzieży o możliwości zgłaszania swoich potrzeb i pomysłów podczas konsultacji. Towarzyszyłam powstawaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wiem, że młodzież z naszego regionu ma bardzo dużo do zaoferowania. Jedyne, czego potrzebują, to przestrzeń do realizacji swoich planów i tym właśnie chcę się zająć – stworzeniem odpowiedniej platformy do komunikacji z samorządem i marszałkiem województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *