WYDMINY: Odsłonięcie tablicy Pro Memoria w Orłowie – Magna Masuria

WYDMINY: Odsłonięcie tablicy Pro Memoria w Orłowie

0

W Dniu Narodowego Święta Niepodległości oddano hołd Bohaterom pochowanym w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej poległych 8 stycznia 1944 roku w bitwie pod Mikuliszkami, których cmentarz został w barbarzyński sposób zniszczony w 2022 roku przez białoruski reżim Łukaszenki. Ten nie mieszczący się w naszej tradycji i kulturze akt bestialstwa dotyczył również cmentarzy w Jodkowiczach, Wołkowysku, Rowinach – Kaczycach, Stryjówce, Surkontach oraz Piaskowcach. Zwycięska bitwą pod Mikuliszkami dowodził ppor. Romuald Rajs ps. „Bury”, który za bohaterską postawę w tych walkach został odznaczony Krzyżem Walecznych. Uczestnikami bitwy pod Mikuliszkami byli kultywujący tradycje AK żołnierze 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Odsłonięcia tablicy Pro Memoria dokonali sekretarz Gminy Wydminy Pani Alina Romanowicz oraz gen. bryg. dr Władysław Krajewski ze Związku Piłsudczyków RP, a aktu poświęcenia dokonał ks. Jarosław Stopko. W uroczystościach w Panteonie obok lokalnej społeczności uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy Gminy Świętajno, na czele z wójtem Panem Januszem Zakrzewskim oraz delegacja młodzieży polonijnej z Kazachstanu. Dla tych młodych ludzi uczących się w Polsce była to żywa lekcja historii.

Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbył się koncert piosenki patriotycznej, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem słuchających.

W godzinach wieczornych odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców pochowanych na lokalnych cmentarzach oraz w intencji żołnierzy, których cmentarze zostały zniszczone na Białorusi. Z dużym uznaniem wiernych spotkała się homilia wygłoszona przez ks. Łukasza Maćkuna – wikariusza tutejszej parafii.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem NŻW i Dębem Pamięci w Wydminach.

Podczas uroczystości Kapituła Związku Stowarzyszeń „Sztafeta Pokoleń” za zasługi w przywracaniu prawdy historycznej i pamięci o Niezłomnych Żołnierzach Wyklętych uhonorowała Odznaką 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ks. Jarosława Stopko oraz Mariana Jeleniewicza, autora wierszy i piosenek o Żołnierzach Wyklętych.

źródło: Gmina Wydminy, 75. rocznica zamordowania ppor Mikołaja Kuroczkina ps „Leśny” i „Polus”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *