[ZAPOWIEDŹ] Ile zarabia Prezes Książek? – Magna Masuria

W ostatnim czasie Twój Kurier Olsztyński podał o przecieku umów Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, gdzie tak samo jak w przypadku kętrzyńskiej spółdzielni mieszkaniowej cały czas są podnoszone podatki. W wyniku ujawnionych informacji dowiedzieliśmy się, że olsztyński prezes zarabia ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Ile w Kętrzynie zarabia Prezes Arkadiusz Książek?

W piątkowym artykule przyjrzymy się szerzej ewentualnym zarobkom prezesa Książka oraz przybliżymy państwu o ile wzrosły ceny za mieszkania spółdzielcze odkąd władzę w SM „Pionier” sprawuje Arkadiusz Książek.

11 thoughts on “[ZAPOWIEDŹ] Ile zarabia Prezes Książek?

  1. Żeby odwołać Książka nie są potrzebne wybory. Jego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

   To oni są winni podwyżkom czynszów.

   Ta oni odpowiadają za jego niegospodarność.

   To oni z naszych czynszów dali mu wysokie wynagrodzenie:

   Sławomir PISKORZ, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Osiedle Moniuszki.

   Lech LISOWSKI, Członek Rady Nadzorczej, Osiedle Piastowskie lub Osiedle Moniuszki.

   Tadeusz ŚCIBEK, Członek Rady Nadzorczej, Osiedle Moniuszki.

   Henryk SKÓRKA, Członek Rady Nadzorczej, Osiedle Piastowskie.

   Ewa DZIEKOŃSKA PIŁAT, Sekretarz Rady Nadzorczej, Osiedle Piastowskie.

   Lucyna Aleksandra MICHALCZYK, Członek Rady Nadzorczej, Osiedle Sikorskiego.

   Piotr ZALEWSKI, Członek Rady Nadzorczej, Osiedle Reszel.

   Tomasz LENKOWSKI, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Osiedle Korsze

 1. Tylko jak będą wybory to większość nie przyjdzie na zebrania, bo będą uważali że za nich decyzje podejmą Ci, którzy przyjdą. Tak jest na każdym walnym. Po walnym pozostaje pozostaje jęczenie.

 2. Płace Arkadiusza Książka powinny byc upublicznione, ponieważ Książek jest opłacany z naszych środków finansowych- mieszkańców spółdzielni.
  A może tak czas na zmiany na tym stanowisku?

 3. Mam nadzieje, że mieszkańcy zasobów spółdzielczych rozsądnie podejmą decyzję o wyborze nowego składu do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

 4. Moja propozycja – Walne Zebranie powinno obniżyć diety dla członków Rady Nadzorczej , wówczas będzie mniej chętnych do Rady, natomiast będą dbali o majątek wspólny Spółdzielni Mieszkaniowej..

 5. Do wyboru członków Rady Nadzorczej spółdzielcy muszą podchodzić z rozsądkiem. Nie należy wybierać po tzw. „uważaniu” bo to nie poprawi sytuacji naszej spółdzielni. Trzeba wybierać pod kątem kompetencji kandydata, który daje gwarancje rzetelnej pracy. Trzeba wybierać osoby mające wiedzę w zakresie zarządzania spółdzielnią, zarządzania nieruchomościami oraz zarządzania finansami. Ponadto osoby te nie mogą mieć jakichkolwiek powiązań rodzinnych z pracownikami spółdzielni. Analizując wpis „Czytelnika” widać, że jednym z członków RN jest pan Ścibek. A kto pracuje w Spółdzielni?

 6. A wczoraj Wspólnota garażowa z Westerplatte podjęła uchwałę i odeszła od Spółdzielni. A może tak inne Wspólnoty i po temacie…..

  1. Tak włśsnie trzeba zrobić. Po co tuczyć prezesa, wiceprezesów, zarządy itd, itd. Założyć wspólnoty mieszkaniowe, zatrudnić jednego administratora. Zawsze znajdą się chętni do zarządu wspólnoty, którzy funkcje będą pełnić społecznie To takie łatwe .

 7. Najpierw trzeba rozliczyć Radę Nadzorczą i Zarządu Spółdzielni z Arkadiuszem NA CZELE. !
  W jakiej kwocie otrzymuje miesięczne wynagrodzenie Książek i członkowie Zarządu ?
  Dlaczego obca firma prowadzi kadry?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *