18 kwietnia 2021

info-Kętrzyn24

Najważniejsze informacje z ziemi kętrzyńskiej

od lewej: radny Walewski, starosta Kochanowski, radny Soćko, radny Olenkowicz

Matactwo według „Słownika języka polskiego” pod redakcją Witolda Doroszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, oznacza postępowanie nieuczciwe, podstępne, pełne kłamstw, wybiegów. Synonimami tego słowa są: dwulicowość, kuglarstwo, mistyfikacja, nieszczerość, nieuczciwość, obłuda.

Poniższy artykuł będzie opierał się w pełni na protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 czerwca 2020 roku. Opiszemy, co dokładnie kontrolowała spółka oraz wskażemy gdzie pojawiły się naszym zdaniem nieprawidłowości i wątpliwości, które powinny być wyjaśnione, lecz do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic w tym kierunku.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie, w składzie: Bartosz Walewski, Zbigniew Olenkowicz, Piotr Soćko, miała na celu przeprowadzenie kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie pod względem zatrudnienia, lecz w trakcie kontroli pojawiły się sprawy dotyczące nieprawidłowości w wycince drzew oraz kruszywa łamanego. W tej drugiej sprawie pytania zadawał radny Jan Adamowicz w interpelacji na początku 2019 roku. Według naszych źródeł sprawa nieprawidłowości w Zarządzie Dróg Powiatowych znana była staroście Michałowi Kochanowskiego od dłuższego czasu, lecz nie poczynił nic w tym kierunku. Komisja Rewizyjna również mając tę świadomość nie uczyniła nic, co wynika z zapisu protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 czerwca 2020 roku.

Sam dokument [protokół-red.] wygląda jakby był pisany na kolanie. Skupiono się na jednej sprawie i nie ma wyjaśnionego sedna sprawy, czyli de facto zatrudnienia w ZDP. Kontrolujący dobrze postąpili podejmując temat wycinki drzew, ale tylko podjęli ten temat. Kontrolujący radni nie wiedzieli, za co dokładnie mieli się zabrać podczas kontroli ZDP. Duży nacisk na zespół kontrolny wywierał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Kołtonowski, który wystosował odpowiednie pismo do zespołu kontrolnego.

„Radny Piotr Soćko odnosząc się do pisemnych wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora ZDP powiedział, że treść pisma jest nie do przyjęcia ze względu na formę, w jakiej zostało ono przygotowane, a mianowicie zawiera ono pouczenia kierowane do Zespołu Kontrolnego, wskazania na przekroczenie uprawnień, a także zastosowane zostały liczne podkreślenia i pogrubienia czcionki mające na celu uwypuklenie wskazanych przez Dyrektora błędów Zespołu Kontrolnego” – czytamy w protokole.

Zwróciliśmy się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartosza Walewskiego oraz starosty Michała Kochanowskiego o nadesłanie treści pisma Dyrektora Kołtonowskiego. Czy nadesłane pismo było hamulcem do skontrolowania w pełni ZDP w Kętrzynie?

Większość posiedzenia zajęła przemowa radnego Zbigniew Olenkowicza w sprawie wycinki drzew, wyjaśnienia Dyrektora Kołtonowskiego oraz starosty Kochanowskiego. Olenkowicz chciał pochylić się wraz z zespołem kontrolnym nad samą wycinką drzew oraz ponoszonymi kosztami, bądź ewentualnymi stratami.

„Dyrektor Marcin Kołtonowski przypomniał, że podczas kontroli wyjaśnił, że drzewo było wyceniane na podstawie ekspertyzy brakarskiej. […] Dyrektor poinformował, że podczas kontroli zaproponował zwrócenie się do specjalisty o wyjaśnienia w tej sprawie” – czytamy w protokole. Zwróciliśmy się do starosty i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pytaniami o firmę brakarską, która sporządzała ekspertyzy i zadaliśmy pytanie czy prawdą jest, że ten ekspert od drzew nie pojawił się ani razu na terenie Powiatu Kętrzyńskiego?

Radni przynależący do zespołu kontrolnego mając wątpliwości i tak naprawdę brak wyjaśnień w sprawach związanych z wycinką drzew oraz zatrudnieniem, o którym nie wspomnieli na tym posiedzeniu, zakończyli posiedzenie bez formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Stwierdzili, że nic się nie wydarzyło?

„Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora dotyczących wątpliwości wskazanych przez członków komisji i omówieniu treści pisma Dyrektora kontrolowanej jednostki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartosz Walewski zaproponował, aby odstąpić od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do wniosku Przewodniczącego. Komisja przyjęła wniosek Przewodniczącego jednogłośnie głosami 3 „za”.” – czytamy na końcu protokołu.

KOMENATRZ REDAKTORA: Sprawa ta niewątpliwie poruszyła całe miasto, a próby wywarcia presji na redakcji przez różne kętrzyńskie środowiska polityczne była ogromna. Niewątpliwie jest to dość poważna sprawa, ponieważ do tej pory nie mamy głównego protokołu z kontroli.

W mojej opinii radny Walewski rzucił nam ochłap w formie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej mając nadzieję, że przestaniemy grzebać i dopytywać w tej sprawie. Rzucił ochłap, który pieczętuje niekompetencje całej Komisji Rewizyjnej i pokazuje, że cała trójka: Walewski, Olenkowicz, Soćko, wystraszyli się twardej odpowiedzi Dyrektora ZDP.

W mojej ocenie winnymi braku wyjaśnienia tej sprawy do końca są radni w Zespole Kontrolnym, ale również starosta Kochanowski, który widząc szereg nieprawidłowości i mając wiedzę w kwietniu 2019, a może nawet i wcześniej nie podjął próby wyjaśnienia tej sprawy oraz postawienia winnych za to przed organami ścigania. Jako redakcja będziemy wyjaśniać tę sprawę dogłębnie. Czekamy na kolejne odpowiedzi od starosty Kochanowskiego oraz Przewodniczącego Walewskiego. Czekamy również na reakcje radnych: Olenkowicz, Soćko.

Ciąg dalszy nastąpi…