WĘGORZEWO: Niezrozumiały i karygodny akt wandalizmu… – Magna Masuria

WĘGORZEWO: Niezrozumiały i karygodny akt wandalizmu…

0

W ostatnich dniach miały miejsce zdarzenia, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Park przy ulicy 3 Maja i Wańkowicza, niedawno odremontowane ogrodzenie placu zabaw, stało się celem niewybaczalnego aktu wandalizmu. Ostatniej nocy ogrodzenie posłużyło za opał, niszcząc trudowymi odnawianymi deski. Ponadto, nieznani sprawcy wyrwali gonty z dachu ławki, pozostawiając ją w stanie ruiny.

Podobne akt vandalizmu miał miejsce również na terenie MOR, węgorzewskiego odcinka trasy rowerowej Green Velo. Zniszczona wiata, połamane drzewka oraz rozbite butelki są smutnym świadectwem działalności wandali, którzy nie szanują cudzego mienia.

Apelujemy do wszystkich świadków, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tych incydentów, aby zgłaszali je odpowiednim służbom ścigania. W ten sposób możemy wspólnie pracować na rzecz ochrony naszej społeczności i zapobiegać dalszemu niszczeniu naszych przestrzeni publicznych.

Wandalizm nie jest akceptowalny, a jego zwalczanie wymaga współpracy i zaangażowania całej społeczności. Mamy nadzieję, że wspólnie stanąć w obronie naszych wartości i chronić nasze wspólne dobro przed dalszymi aktami wandalizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *