WIADOMOŚCI: Samorząd województwa aktywizuje mieszkańców wiejskich obszarów – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Samorząd województwa aktywizuje mieszkańców wiejskich obszarów

0

Blisko 700 tys. zł przeznaczył samorząd województwa tylko na dwa konkursy: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku.

– Organizując te konkursy, bardzo liczymy na rozwój w środowiskach wiejskich, przede wszystkim w ujęciu społecznym – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Często mieszkańcy obszarów wiejskich skupiają się wokół tradycji i kultury danego subregionu czy danej miejscowości, dbając jednocześnie o rozbudowę odpowiedniej infrastruktury. To oni wiedzą, co jest dla nich najważniejsze i co jest realne do wykonania w ich małych ojczyznach. Są to oddolne inicjatywy i cieszę się, że dzięki samorządowemu wsparciu powstają a następnie są realizowane bardzo ciekawe projekty. I mam nadzieję, że posłużą kolejnym pokoleniom.

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim.

W 2022 roku w ramach konkursu wpłynęło 49 wniosków na ponad 783 tys. zł. Dofinansowano 29 zadań na łączną kwotę wynoszącą ponad 472 tys. zł.

W każdym zakątku województwa powstaną wiaty, altany, zadaszone sceny, ławki i stoły, grille (wybudowane zostaną lub wyremontowane przystanki (z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno), powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna do odpoczynku wpływająca na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków).

28 wniosków na blisko 440 tys. zł wpłynęło natomiast w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Pomoc finansowa została przyznana na realizację 15 zadań – na łączną kwotę 225 tys. zł.

Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia realizowane w sołectwach, które uczestniczą  w inicjatywie samorządu województwa – Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Dzięki finansowemu wsparciu zostaną zagospodarowane przestrzenie publiczne – stworzone zostaną tereny zielone do odpoczynku i rekreacji, wybudowane przystanki, wiaty, altany, sceny czy boiska.

Listy dofinansowanych projektów znajdują się w załącznikach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *